Mühendislik

      ·       Planlama ve Master Plan hazırlanması

      ·       Fizibilite Raporu hazırlanması

      ·       Kati ve Uygulama Projeleri hazırlanması

      ·       Teknik şartnamelerin ve ihale dökümanlarının hazırlanması